Verzorgen huurcontract en facturatie huurpenningen

De administratieve werkzaamheden omvatten het opstellen van de huurovereenkomsten, het verzorgen van de communicatie met de verhuurder cq. huurder omtrent de rechtmatigheid van de contracten, betalingswijzen, indexeringsconsequenties, tijdige betalingen, expiratiedata van huurcontracten en het in gang zetten van het al dan niet verlengen van huurcontracten. Wij kunnen geschikte huurders zorgvuldig selecteren uit een actueel bestand van huurders, zie referenties.