Verhuur huisvesting

Omvat alle activiteiten die ertoe leiden dat er aan (buitenlandse) arbeidskrachten en particulieren, accommodaties binnen vastgestelde normen kunnen worden verhuurd. De verhuur is op duurzame en kwalitatief goede accommodaties gericht. Tot onze taken behoren o.a. de bemiddeling in huur/verhuur van panden met alle administratieve facetten daarvan, het ter beschikking stellen van het object aan huurder en het verzorgen van de vastlegging van de staat van oplevering.

Daarnaast zorgt JOB Housing voor regelmatige controle van de diverse accommodaties, het signaleren van problemen en het onderhouden van de functionele contacten met de overheidsinstanties zoals de gemeente en de brandweer.