Verbouw accommodatie

Niet alle panden zijn meteen gereed voor huisvesting van arbeidskrachten en particulieren vandaar dat wij een advies opstellen inzake het voor verhuur gereed maken van het object en de daarop betrekking hebbende kosten. Tot de werkzaamheden behoren o.a. het begeleiden en het eventueel zelf uitvoeren van de werkzaamheden die nodig zijn om het object voor verhuur voor EU-flexwerkers geschikt te maken. Daarbij kan men denken aan extra sanitaire voor-zieningen, tussenwanden, extra radiatoren of elektrapunten en dergelijke.